YLEISTÄ

Innovaatioverkostossa on vuonna 2013 mukana casinoroom parikymmentä kaupunkiseutua ympäri Suomen. Verkosto tukee kaupunkiseutuja innovaatioympäristöjen kehittämisessä. Verkostossa jaetaan hyviä käytäntöjä, opitaan ja kokeillaan uutta.

 

INNOHUB-PILOTTI

Löytyykö alueeltanne toimijajoukko, jolla on selkeä yhteinen päämäärä ja tahtotila Karamba yhdistää voimat? Yhteisö, joka näkee selkeää lisäarvoa yhdessä toimimisesta ja kokee toiminnallaan olevan uutuusarvoa? Onko alueella luonnollinen solmukohta, jossa ihmiset ja tieto kohtaa? Voisiko se olla InnoHUBinne lähtökohta? Viritä alueenne InnoHub ja ole mukana pilotoimassa toimintamallia pienille ja keskisuurille alueille. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

MENESTYKSEN TEKIJÄT

Innovaatioverkosto

toteuttaa viiden päivän Menestyksen tekijät -valmennusohjelman, jossa tarjotaan syötteitä, sytykkeitä ja työkaluja innovaatiokehittämiseen. Valmennuksen jokaisessa päivässä pureudutaan sekä johonkin tiettyyn innovaatioympäristöjen kehittämisen teemaan ja sen lisäksi opitaan hyödyntämään jotain työkalua tai menetelmää, jolla päästään puheesta konkretiaan. Lue lisää!

FACEBOOK

BLOGI